simple website templates

Florahum GBS

Supstrat za uzgoj u vrećama (Grow Bag System)

Grow Bag System
Grow Bag System

Sastav

FLORAHUM - GBS supstrat je sastavljen od bijelih (Sphagnum) i crnih treseta,  perlita, gline, vapnenca i oplemenjen mineralnim gnojivima. Dodatkom određene količine vapna optimizira se pH-vrijednost supstrata, a dodatkom gline – adsorptivna svojstva.
Obogaćen hranjivima u količinama prilagođenim predviđenim kulturama za uzgoj u vrećama.
Supstratu je dodan preparat RADIGEN za obogaćenje mikroelementima u kelatnom obliku.
Supstrat je sterilan i nije ga potrebno strilizirati prije prve sadnje.
— Organska tvar: 65 – 85%
— Glina do 5 %

Uporaba

Na gornjoj strani obično se pravi 3-5 otvora u koje se sade kulture, sukladno standardnim razmacima njihove sadnje. Na donjoj strani vreće prave se dva do tri otvora za otjecanje viška vode. Supstrat se prije sadnje navlaži. Natapanje i prihranjivanje se vrše sustavom „kap po kap“ ili se kod hobi uzgajanja biljke zalijevaju ručno, iz manjih posuda.
Nakon sadnje biljke nije potrebito prihranjivati 14 – 21 dan. Poslije toga se zasađene biljke prihranjuju svakih 7 – 10 dana s kombinacijama gnojiva koja su topljiva u vodi ili s tekućim gnojivima. Vreće sa supstratom se mogu koristiti dvije godine za uzgajanje različitih kultura, uz steriliziranje nekom od uobičajenih metoda.

Pakiranje: vreća 35 lit (60 kom na paleti )

Prednosti

Namijenjen je za uzgoj u vrećama te je pogodan za uzgoj u plastenicima, staklenicima, te kod hobi uzgajanja u malim vrtovima, balkonima i na prostorima koji nisu pogodni za biljnu proizvodnju.
Pakiran je u vrlo kvalitetne vreće otporne na sunce i vrijeme, koje:
 - zadržavaju vlagu
- štite supstrat i korijen od sunca i smrzavanja.
- spriječavaju rast korova
- sprječavaju truljenje lista i ploda. 
 
Sadrži sve potrebne mikro i makro elemente,uglavnom u kelatnom obliku, potrebne za uzgoj predviđenih kultura. 

Sadržaj hranjiva

JAGODA:
Dušik (N) 150-250 mg/L
Fosfor (kao P2O5) 250-350 mg/L
Kalij (kao K20) 150-250 mg/L
Magnezij (kao MgO) 60-80 mg/L
— Aktivna reakcija (pH u vodi, 1:2.5): 5.5 – 6.5
— Ukupno otopljene soli (1:2): 0,9 - 1,5 g/L 

CELER/PERŠIN/BLITVA:
Dušik (N) 250-350 mg/L
Fosfor (kao P2O5) 150-250 mg/L
Kalij (kao K20) 150-250 mg/L
Magnezij (kao MgO) 60-80 mg/L 
— Aktivna reakcija (pH u vodi, 1:2.5): 6.0 – 7.0 
— Ukupno otopljene soli (1:2): 1,2 - 1,8 g/L 

14 – 21 dan nakon sadnje kultura preporučuju se slijedeće dinamike prihranjivanja: 

Jagoda: Fosfor, koji biljka intezivno treba samo nakon sadnje ( radi razvoja korjena ) već se nalazi u dovoljnim količinama u supstratu. Jagoda troši vrlo visoke količine kalija, umjerene količine dušika i dosta male količine fosfora. U prvoj sezoni prehrane bi trebalo biti dovoljno u supstratu. Za drugu sezonu se preporučuje prihrana jagoda 2-3 puta u vremenu prije berbe i u toku berbe, gnojivima sa većim količinama kalija i umjerenim dušika ( napr: Kristalon 15:5:30 +3  u količini 2 – 3 grama po vreći. ).

Celer, Blitva, Salata i druge lisnate kulture imaju veću potrebu za dušikom u toku razvoja lista, naručito ako se ( kao kod celera listaša ili blitve ) u tijeku sezone vrši rezanje listova više puta. U prvoj sezoni prehrane bi trebalo biti dovoljno u supstratu. Za drugu sezonu se preporučuje gnojidba KAN-om 2-3 gr/vreći (2-3 puta u tijeku sezone).   

— Na jednu litru vode otopiti 1.5 – 2 grama nekoga od ovih gnojiva i prihranjivati prema danom naputku.
— Između prihranjivanja, supstrat u vrećama održavati umjereno vlažnim i redovito štititi od bolesti i štetočina.

Proizvodnja:

KS Commerce d.o.o.                     
Dužice 133, Široki Brijeg
Tel: +387 39 712 122

Distribucija:

KS Commerce d.o.o.
Trpimirova 2, Široki Brijeg
Tel: +387 39 700 366
Fax: +387 39 706 849
prodaja@florahum.com